Waterzuivering

Door julian

categorie: Weer en natuur

Wepje

Maak ook gratis je eigen website op Wepje net als 1379 anderen!
Bijvoorbeeld:
http:// .wepje.com
  •  
  • Hansje Brinker

    Hansje Brinker woonde in Haarlem. Vroeger was Haarlem één van de belangrijkste steden van ons land. Hansjes vader was sluiswachter. Hij moest er voor zorgen dat de sluizen op tijd geopend en gesloten werden zodat de waterstand op peil was. Hansjes vader had heel belangrijk werk. Als hij niet goed oplette, dan zou het land overstromen. Op een dag liep Hansje langs het kanaal en zag dat het water erg hoog stond. Het had dan ook al veel dagen achter elkaar geregend. Plotseling schrok hij, hij hoorde water door de dijk sijpelen. Hansje keek rond en zag een klein gaatje, een lek in de dijk!!! Hij begreep meteen dat hier een ernstig gevaar dreigde: dat kleine gaatje waar het water nu doorheen sijpelde zou snel groter worden. En een dijkdoorbraak zou voor een ramp zorgen! In een flits wist hij wat hem te doen stond: hij duwde zijn vinger in de dijk om het gat dicht te houden. Ook riep hij luidkeels om hulp. Maar niemand hoorde hem, hoe hard hij ook riep. Het werd donker en koud en nog steeds stond Hansje daar met zijn, inmiddels door de kou gevoelloze arm, zijn vinger nog altijd stevig in de dijk. Pas de volgende ochtend werd hij gevonden. Een dominee, die had gewaakt bij het ziekbed van een zieke, liep over de dijk terug naar huis toen hij heel zacht hoorde snikken. "Wat ben je daar aan het doen?", vroeg hij aan de verkleumde Hansje. "Ik houd het water tegen, de dijk is stuk,� snikte het ventje, HELP!!!" Gelukkig was het leed toen snel geleden. De dominee haalde hulp en het gat in de dijk werd dicht gemaakt. En Hansje? Hij was de grote held van Haarlem. Hij had de stad voor een ramp behoed en vele duizenden mensenlevens gered. Op de Woerdersluis bij het dorpje Spaarndam kun je een monument van Hansje Brinker bekijken. Dus: zorg goed voor de dijk, want dat kan een ramp voorkomen.
  • overstroming of niet

    Aktuele buienradar